Oferta

BINZEL
  • MIG chłodzone powietrzem (typoszereg MB: 15, 24, 25, 26, 36)

mig

  • MIG chłodzone cieczą (typoszereg MB: 240; 401, 501)

mig2

  • TIG chłodzone powietrzem (typoszereg: 9; 17, 24, 26)

tig3

  • TIG chłodzone wodą (typoszereg: 12, 18, 18SC, 20, 20SC)

tig4