Oferta

Spawanie orbitalne

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku na coraz wyższą jakość wykonywanych spoin oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania spawania orbitalnego z wykorzystaniem metody TIG.

Technologie spawania orbitalnego wykorzystujemy głównie w połączeniach:

 • rura – rura
 • rura – formy ( kolano, kołnierz itp. )
 • rura – dno sitowe

Spawanie Orbitalne opiera się na procesie (TIG) gdzie łuk elektryczny wytwarzany jest pomiędzy nietopliwą elektrodą wolframową a materiałem spawanym. Jeziorko spawalnicze jest osłaniane gazem ochronnym nieaktywnym, zazwyczaj argonem. Połączenie może być wykonane bez materiału dodatkowego lub przy użyciu drutu .Użyta tu technika pulsacji prądu pozwala na zwiększoną kontrolę dostarczanego ciepła przy stabilnym, przewężonym łuku, który w mniejszym obszarze nagrzewa spajany materiał

Zalety procesu:

 • Wysokie bezpieczeństwo procesu- brak niezgodności- wysoka jakość złączy
 • Krótki czas produkcji- optymalizacja procesu
 • Mała ilość tworzenia się tlenków
 • Najwyższa jakość spoiny
 • Absolutnie powtarzalne wyniki spawania
 • Nadaje się do stosowania nawet w bardzo trudno dostępnych miejscach
 • Występują najmniejsze zanieczyszczenia cząstek z medium

Zautomatyzowany proces produkcji gwarantuje znaczne zwiększenie rentowności.

Spawanie orbitalne to system:

 • Źródło prądu
 • Głowica spawalnicza zamknięta lub otwarta
 • Podajnik zimnego drutu

spawanie głowicą otwartą z oscylacją

spawanie orbitalne małych średnic głowicą zamkniętą