haslo

EN
INFOLINIA
POBIERZ

Nagrody i wyróżnienia

Firma Idal UMDS, od marca 2001 roku, tj. od wydzielenia jej ze struktur Przedsiębiorstwa IDAL w posiadającą odrębną osobowość prawną spółkę zadaniową, bierze udział w prestiżowym i obiektywnym (udział jest bezpłatny) rankingu „Gazel Biznesu” – firm prawidłowo zarządzanych i potencjalnie solidnych kontrahentów. Ranking ten opracowuje co roku redakcja Pulsu Biznesu wspólnie z wywiadownią gospodarczą Coface Intercredit Poland.

Jak dotąd każdego roku udaje nam się zakwalifikować do tego elitarnego grona „Gazel Biznesu”.
Poniżej przedstawiamy podsumowanie:

2007: pozycja 963 w kraju na ok 3,8 tys. firm, oraz 77 na 263 z woj. pomorskiego (badane lata: 2004-2006)

2006: pozycja 360 w kraju na ok 3,5 tys. firm, oraz 22 na 229 z woj. pomorskiego (badane lata 2003-2005)

2005: pozycja 144 w kraju na ok 3,1 tys. firm, oraz 13 na 233 z woj. pomorskiego (badane lata 2002-2004)

Ideą projektu „Gazele Biznesu” jest wyłonienie grupy firm małych i średnich, które niezależnie od koniunktury gospodarczej, z roku na rok odnotowują wzrost wyników finansowych. Do rankingu Gazele Biznesu zaproszono wszystkie firmy, które w ostatnich trzech latach wykazywały, w każdym roku badanego okresu, wzrost przychodów ze sprzedaży i dodatni wynik finansowy. Spełnienie tego podstawowego warunku musiało zostać poparte pozytywną opinią na temat wiarygodności i rzetelności firmy, bowiem od pierwszej edycji rankingu, jednym z jego celów jest promowanie firm, których dewizą jest solidność i przejrzystość działania.

Nasza misja, wytyczone cele oraz konsekwentna ich realizacja znalazły odzwierciedlenie w wysokich, szczególnie na tle naszej konkurencji, pozycjach w rankingu. Uzyskany wynik daje nam silną motywację do wytyczania nowych, ambitnych celów w zakresie wysokiego standardu realizacji potrzeb naszych Klientów. Jesteśmy przekonani, że ta konsekwentna polityka jest korzystna nie tylko dla nas, ale i dla naszych Partnerów biznesowych. Świadczyć może o tym choćby fakt, że wiele spośród korzystających z naszych usług firm też należy do grona „Gazel”.

Zadzwoń do nas